Trẻ sơ sinh có cần đọc sách không?

Rất nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động của đọc sách đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em. Vậy trẻ sơ sinh có cần đọc sách không