Hình thành lòng tự tin cho trẻ nhỏ

Ba mẹ có từng đặt câu hỏi làm cách nào để hình thành lòng tự tin cho trẻ nhỏ ? Chắc hẳn đây là không phải là nhiệm vụ đáng sợ hay phức tạp nhưng sẽ cần sự kiên nhẫn mà cha mẹ cần thực hiện ngay từ hôm nay.